FDE'CE YAZILAR....?......
TRAFİKTE KALDIĞIMIZ YERDEN PAS 220… (Fatma İNCEOĞLU Ekim'2009)

Bir önceki sayfada yayınlanan “Gıda Zincirinde Standart Trafiği ve FSSC 22000” makalemizde FSSC 22000 (The Foundation for Food Safety Certification) Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikasyonu Kuruluşu’nun sertifikasyon çalışmaları ve GFSI (The Global Food Safety Initiative) Global Gıda Güvenliği Girişimi’nin  bu standardı listesine alması konusundan bahsetmiştik. GFSI’ın 6. Standart olarak listesine alması beklenen FSSC 22000 Sertifikasyonu Eylül’2009 GFSI gazetesinde koşullu olarak tanındığına dair haber yer aldı. ISO 22000 standardı ile PAS 220 (Publicly Available Specification) Kamuya açık spesifikasyonları standardının birleşiminden oluşan bu standart için akreditasyon çalışmaları sürdürülüyor.  ISO 22000 standardını kurmuş olan gıda zincirindeki firmalar PAS 220 için çalışmalara başladı. Hazırlanmış olan akreditasyon şemasına göre, ISO 22000 standart belgeli firmalar ek bir PAS 220 tetkiki ile bu kombinasyonu yapabilecekler. Bazı belgelendirme kuruluşları da PAS 220 sertifikasyonu için denetçilerini yetiştiriyorlar.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 standardını kurup, işleten gıda zincirindeki firmalar geleceğe ve iyileştirmeye yönelik sistemlerini geliştirmeye devam ediyorlar. Özellikle büyük perakende zincirine ürün tedariki sağlayan gıda üreticisi firmalar PAS 220 standardının ayrıntılarını sormaktalar. Teknik olarak hazırlanmasında Kraft Foods, Danone, Nestle ve Unilever imzası bulunan standartta ISO 22000 çalışma grubundan uzmanlar ile McDonald’s ve Gıda & İçecek Federasyonu’nun da katkısı görülmekte. PAS 220 (Publicly Available Specification) Kamuya açık spesifikasyonlar standardı BSI (British Standards Institution) İngiliz Standart Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Gıda Güvenliği tehlikelerini engellemek üzere Ön Koşul (Gereksinim) Programlarının belirlenmesine yardımcı olması amacıyla oluşturulmuştur. ISO 22000 Standardının gerekliliği olan ön koşul programlarının ayrıntılarını içermektedir.

Gıda üretim operasyonları doğaları gereği birbirinden farklıdır. Dolayısıyla PAS 220’nin gereklilikleri özellikle tek bir proses için oluşturulmamıştır. Üreticiler kendi proses ve ürün risklerine göre gerekliliklerin uygulanmasını değerlendirmelidirler. Uygulanamayan madde veya alternatif uygulama için risk değerlendirme yapılarak karar verilmelidir. Bu tür hariç tutmalar standartta ek olarak yer almaktadır. Ek konular; geri besleme (rework), ürün geri çağırma, depolama, ürün bilgileri- tüketici bilinci ve biyoterörizmden oluşmaktadır. PAS 220 standardı ISO 22000 standardı ile kombine edilmelidir, çünkü bu standart ISO 22000 standardının 7.2.3. maddesini detaylandırmıştır.
© Bu web sitesindeki fotoğraflar, yazılar ve bilgiler FDERD'ye aittir.  Kaynak gösterilmeden alıntı yapmayınız.  ©

ISO 22000 standardı 7.2.3 maddesinde kuruluşların ön koşulları belirlemesi ve seçiminde, “kuruluş uygun bilgileri göz önünde bulundurmalı ve yararlanmalı “ diyerek kaynaklara atıf yapılmıştı. Örnek olarak da yasal ve mevzuat şartları, tüketici şartları, tanımlanan referanslar, kodeks prensipleri ve ulusal, uluslar arası veya sektörel standartların kodları ile açıklanmıştı. Standart ekinde bulunan Annex C’de Codex Alimentarius’ta yer alan “Code of Hygienic Practice” listesi sektörel ayrımlarla verilmişti.

Ön Koşul  Programlarının belirlenmesine yardımcı olacak ulusal Türk Gıda Kodeksinde yer alan iki yönetmelik; Resmi gazete no. 26.09.2008-27009 ile yayınlanan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ile Resmi gazete no. 27.08.2004- 25566 Gıda ve Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni işlemleri ile sorumlu yönetici istihdamı hakkında Yönetmelik, ISO 22000 standardını uygulayan firmalar için ulusal kaynak oluşturuyordu. PAS 220 standardı yönetmeliklerde yer verilmeyen tedarikçi yönetimi, fiziksel kirlenme (cam, sert plastik kontrolü), geri işleme, alerjen yönetimi gibi kontroller için kılavuz niteliğini taşıyacaktır. Bunun yanı sıra perakendecilere ürün tedariki sağlayan firmalar ISO 22000+PAS 220 sertifikasyonu ile BRC ve IFS standartlarını alan firmalar gibi eşdeğer statüyü kazanmış olacaklar.

PAS 220 detay başlıkları;

İşletme, yapı ve bina yerleşimi,
İşletme çevresi ve çalışma alanı,
Yardımcı tesisler (hava, su, enerji)
Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri,
Donanımın uygunluğu, temizlik, onarım ve önleyici bakım için erişilebilirliği,
Satın alınan malzemelerin Yönetimi,
Çapraz bulaşıyı engellemek için önlemler,
Temizlik ve Sanitasyon,
Pest (haşere) Kontrolü,
Personel Hijyeni ve çalışan uygulamaları,
Yeniden işleme (rework),
Ürün geri çağırma (geri çekme) prosedürleri,
Depolama,
Gıda savunma, kasıt, tağşiş ve biyoterörizm.


YENİ
YENİ