FDE'CE YAZILAR....?......
© Bu web sitesindeki fotoğraflar, yazılar ve bilgiler FDERD'ye aittir.  Kaynak gösterilmeden alıntı yapmayınız.  ©
GIDA SEKTÖRܒNDE GLP (İLU- İYİ LABORATUAR UYGULAMALARI)

Günümüzde birçok Gıda Fabrikasının büyük küçük laboratuarları bulunmaktadır. Gıda güvenliği Yönetim Sistemlerinde Laboratuarlar doğrulama merkezleridir. Laboratuarlarda yapılan testlerin güvenilirliğinin önemi yadsınamaz. Bu konuda spesifik olarak hazırlanmış kılavuzlar bulunmamaktadır.

GLP (Good Laboratory Practices) olarak karşımıza çıkan Laboratuarlarda iyi uygulamaları anlatan İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin uyumlaştırılması, İyi Laboratuar Uygulamalarının ve çalışmaların denetlenmesi hakkında Yönetmelik  Resmi Gazete’de 9 Mart 2010 -Sayı : 27516 ile yayınlanmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın kozmetik, tıbbi ve pestisit ürünleri olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın veteriner ilaçları, gıda ve yem katkıları için uygulayacağı kılavuz, Çevre Bakanlığı için de tehlikeli kimyasal yönetmeliği kapsamındaki ürünler için geçerlidir.

Oysa ki!

  • Gıda fabrikalarında bulunan laboratuarların her biri ilgili dalda özel araştırma birimi olmaya adaydır.
  • Laboratuar iyi yönetilmez ve iyi uygulamalar tam olarak gözetilmezse faydadan çok işimize engel ve risk teşkil edebilir.
  • Sonucu yorumlanmayan testler zaman kaybıdır.
  • Laboratuar test sonuçları iyi analiz edilirse hem ürün geliştirme, uygunsuz ürün yönetimi hem de kontrol planında belirtilen iş yükü konusunda bize rehberlik eder.
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nde laboratuarlar doğrulama merkezleridir.
  • HACCP planımızın uygunluğunu ancak kritik noktalarımızda uyguladığımız kontrolün yeterliliğini kanıtlayarak görebiliriz.
  • Proses kontrolde önleyici olarak geliştirdiğimiz test ve faaliyet zincirinde iyi laboratuar uygulamaları daha iyi üretim yapmamıza da olanak sağlayacaktır.

Gıda Mühendisleri Odası'nda ücretsiz seminer olarak verilmiş olan Gıda Sektörü'ne yönelik verilen GLP Eğitim dokümanının faydalı olması dileğiyle...

YENİ
YENİ