FDE'CE YAZILAR....?......
GIDA GÜVENLİĞİ YOLUNDAN GERİ ÇEKME, GERİ ÇAĞIRMA!Fatma İnceoğlu- 7.12.2012 DEVAMI
GIDA GÜVENLIĞI YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARINDA KARIŞTIRILAN 2 KAVRAM….
 
Gazete, televizyon ve internettehaberlerinde "X markalı çikolata ürününde ya daveya  Y markalı pet şişe su almış tüketicilerin ilgili ürünlerinde, yabancı madde ve/veya, plastik içerme ihtimaline karşı ilgili ürünü tüketmemeleri, ve ellerinde 123.. parti numaralı ürünler ielinde bulunduran tüketicilerin bu  ürünüleri  üreticiye iade edebilecekleri" haberleri bilgisiyer alsa,kaçımız markete gittiğimizde belirtilen bu markaların ürünlerini tercih ederdik?
Gıda güvenliği üzerine yapılan eğitimlerde geri çekme- çağırma konusu ve standart gerekliliği anlatılmadan bu soru sorulduğunda genellikle katılımcıların verdiği cevap: "Tabi ki başka marka ya da ürün alırdım." oluyor.
Standartlar açısından üreticinin kusur fark ettiği ve insan sağlığına etkisi olabilecek bir ürünü gerekirse piyasadan toplatmasının bir gereklilik olduğu söylendikten sonra;, bu defa;
"Peki tercih ettiğiniz diğer firma,, ürününde cam bulaşması olmuş olduğunu fark etmesine karşın, itibarını düşünerek ve tüketicinin bu tepkisinden korkarak ürünü piyasadan çekmiyor ya da marketten toplatmıyorsa, ve siz eve geldiğinizde ürünü tüketirken bu durumu fark ederseniz?" dediğimizde diye sorduğumuzda cevap birden değişiyor.
Ülkemizde yasal olarak yönetmelik ve düzenlemelerde gıda sektörü için bir kılavuz henüz oluşturulmamıştır. Global bir şirket başka ülkelerde örneğin üründe cam bulaşması olduğu saptandığında geri çekme- çağırma yapıyorken Türkiye'de gıda güvenliği sistemini uygulayan firmaların kamuoyuna yansımış bu tür bir geri çağırma yaptıkları henüz görülmemiştir.
Tüketicilerin gıda etiketlerini okurken verdikleri tepki bazen gıda güvenliği açısından doğru beyan veren firmalara karşı tepki oluşturmalarına da neden olmaktadır. Ve eğer uygulanırsa piyasadan ayıplı ürününü geri çeken- çağıran firmalara karşı da aynı algının oluşması olasıdır. Bu nedenle tüketicilerin gıda güvenliği, geri çekme, geri çağırma konularında bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
Gıda güvenliği standartlarının uygulanmasında birbirine karıştırılan geri çekme- çağırma konusuna da açıklık getirilmelidir. Satılmış olan ürünün piyasadan geri çağrılması ya da toplatılması ile ilgili olan bu sözcükler daha çok Türkiye'de otomotiv sektöründeki uygulamaları ile yankı bulmuştur. Oysaki ilaç, kozmetik, ve gıda ve benzeri insan sağlığı ile birebir ilişkili diğer sektörlerde de benzeri uygulamaların ülkemizde gelişmiş ve uygulanıyor olması beklenmelidir.
© Bu web sitesindeki fotoğraflar, yazılar ve bilgiler FDERD'ye aittir.  Kaynak gösterilmeden alıntı yapmayınız.  ©
Yasal düzenlemelerde geri çekme- çağırma kavramları bu sektörlerde tanımlanmış olmasına rağmen, uygulanabilirliği ya da doğru uygulandığı konusunda şüpheler bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda medyada da çokça yer alan piyasa denetimleri gözetimleri sonuçlarının kamuoyuna açıklanması örneklerinde görüldüğü gibi, Türkiye üretilen hangi ürün olursa olsun, standart dışı olmasına, piyasadan geri çekilmesi ya da çağrılmasının doğal bir süreç olduğuna karşı bilinçlendirilmemiş olduğu göze çarpar.
Güncellenen yönetmelikte çok açık ifade ile firmaların geri çekme- çağırma işlemi şöyle açıklanmıştır.
Resmi Gazete'de 17 Aralık 2011 tarihinde 28145 sayı ile yayınlanan GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK'dekırkıncı madde şu şekildedir:
(2) Gıda ve yem işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu ürünü kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü bilgilendirmek zorundadır. Gıda ve yem işletmecisi, ürünün toplanması gerektiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve gerekli hâllerde, insan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbirlerin yeterli olmaması durumunda, tüketiciye veya kullanıcıya ürünün iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır."
Yine aynı yönetmelikte resmi kontroller sırasındakarşısında Bakanlık tarafından uygulanacak işlemler Şeffaflık ve Ggizlilik kısmında MADDE 8'de  -
(1) Bakanlık resmi kontrollerle ilgili faaliyetlerin üst düzeyde şeffaflık ile yürütülmesini temin eder. Bakanlık, Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümler gözetilmek suretiyle,
Aşağıdaki bilgileri, Bakanlık resmî internet sitesinde duyurmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunar:Onaylı ve kayıtlı işletmeler,Onayı askıya alınan işletmeler,Onayı iptal edilen işletmeler,Bakanlıkça faaliyeti durdurulan kayıtlı işletmeler,Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası,Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası.
Kanunun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki bilgileri mümkün olan en kısa sürede kamuoyuna duyurur.
(2) Bakanlık, yürütülen resmi kontroller sonucunda ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterdiğini tespit ettiği işyerlerine, gıda güvenilirliğini teşvik edici uygulamalarda bulunabilir ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşabilir. Bu uygulamalara ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenir. " şeklindedir.

YENİ
YENİ