© Bu web sitesindeki fotoğraflar, yazılar ve bilgiler FDERD'ye aittir.  Kaynak gösterilmeden alıntı yapmayınız.  ©
İŞ SÜREKLİLİĞİ
Eğitimin Amaci
Kuruluşların %90'ı büyük bir felaket ile karşılaştıktan sonraki iki yıl içinde ticari faaliyetlerine son vermek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle tüm kuruluşların, olası bir felaket için hazırlıklı olmaları, ne yapmaları gerektiğini bilmeleri elzemdir. ISO 22301 Standardı bu gereklilikler için mükemmel bir çerçeve sunmaktadır.
Herhangi bir kuruluşta bir iş sürekliliği yönetim sisteminin kuruluşu iş sürekliliği ihtiyaçlarının ve gerekliliklerinin belirlenmesi ile başlar. Ardından bu gerekliliklere göre planlamaların yapılması ve planlamaların gerçekçi olup olmadığının değerlendirilmesi aşamaları gelir.
Bu anlamda standardın gerekliliklerinin kuruluş ihtiyaçlarına göre doğru yorumlanıp uyarlanması önemlidir. Aksi takdirde kurgulanacak sistemin etkinliği sağlanamayacak, olası bir büyük felaket veya kesinti durumlarında harcanan emeklerin karşılığı alınamayacaktır.
Kimler Katılmalı
İş Sürekliliği yönetim sistemi çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, İş Sürekliliği yönetim sistemi çalışması yürütecek profesyoneller, İşletme bünyesindeki risk yöneticileri ve risk yönetim takım üyeleri, Kurumsal Risk yöneticileri ve takım üyeleri,  İş Sürekliliği yöneticileri ve takım üyeleri, IT yöneticileri, IT ve Kurumsal Risk yönetiminden sorumlu orta seviye organizasyon yöneticileri, iç kontrol ve denetim ekip üyeleri, IT uzmanları, denetçileri ve danışmanlar
Kazanımlar
"    ISO/IEC 22301 standardına uygun İş Sürekliliği yönetim sistemi kurabilecek seviyede bilgi sahibi olacaklardır.
"    Ayrıca İş Sürekliliği temel kavramlarını, ISO/IEC 22301 standartlarını,
"    Planla, Uygula, Kontrol et, İyileştir al döngüsünü,
"     İSYS'nin kurulması, gerçekleştirilmesi ve işletilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirmesi konularını,
"    İş Sürekliliği Risk Yönetimi, İş Etki Analizi, Planlama ve test için ISO/IEC 22301 gerekliliklerini,
"    İSYS dokümantasyon gereksinimlerini öğreneceklerdir.
Eğitimin  Süresi  :  İki gün

BİLGİ GÜVENLİĞİ
Eğitimin Amaci
Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı risklerden korunmasını sağlar.
Bilgi güvenliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, "ISO/IEC 27002 Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri" standardıdır. Bu standart, işletmeler içerisinde bilgi güvenliğini başlatan, gerçekleştiren ve sürekliliğini sağlayan kişilerin kullanımı için, bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili tavsiyeleri içermektedir.
Bu eğitim ISO/IEC 27002 ve bu standardın denetimi için kullanılan ISO/IEC 27001 standardını temel alarak hazırlanmıştır. Katılımcılar eğitim sonunda işletmelerinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuracak bilgi donanımına sahip olacaktır
Kimler Katılmalı
Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışması yürütecek profesyoneller, İşletme bünyesindeki risk yöneticileri ve risk yönetim takım üyeleri, IT Risk yöneticileri ve takım üyeleri, IT yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri ve takım üyeleri, IT yöneticileri, IT ve risk yönetiminden sorumlu orta seviye organizasyon yöneticileri, iç kontrol ve denetim ekip üyeleri, IT eksperleri ve danışmanlar.
Kazanımlar
"    ISO/IEC 27001 standardına uygun bilgi güvenliği yönetim sistemi kurabilecek seviyede bilgi sahibi olacaklardır.
"    Ayrıca bilgi güvenliği temel kavramlarını, ISO/IEC 27000 standartlarını,
"    Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsünü,
"    BGYS'nin kurulması, gerçekleştirilmesi ve işletilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirmesi konularını,
"    Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi için ISO/IEC 27001 gerekliliklerini,
"    ISO/IEC 27001 Ek A kontrollerini,
"    BGYS dokümantasyon gereksinimlerini öğreneceklerdir.
Eğitimin  Süresi  :  İki gün

YENİ
YENİ
FDE'CE YAZILAR....?......