FDE'CE YAZILAR....?......
© Bu web sitesindeki fotoğraflar, yazılar ve bilgiler FDERD'ye aittir.  Kaynak gösterilmeden alıntı yapmayınız.  ©
GIDA VE AMBALAJ ETKİLEŞİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ
(GIDA AMBALAJINDA KRİTİK KONT- ROLLER) (Fatma İNCEOĞLU Ekim'2010)

Gıda sektöründe ambalajın önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya’ya paralel gelişmelerin gözlendiği Türkiye ambalaj sektöründe, gün geçtikçe yerli üreticiler yeni teknolojiler ile gıda sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar.

Hijyenik üretilmiş bir gıdanın korunumu ancak hijyenik üretilmiş ve gıdaya bulaşma yapmayacak ambalaj ile mümkündür. Her sektörde olduğu gibi kaliteli üretim yapıldığına dair Uluslar arası standartların uygulanması ambalaj sektöründe de önemlidir. Kalite yönetim sistemi ile hammadde alımdan sevkiyata kadar ürünlerini kontrol eden ambalaj üreticileri, müşteri gerekliliği olarak sağlıklı ambalaj sunumu için hijyen standartlarını da oluşturmaktadırlar.

Ülkemizde Gıda mevzuatında "gıda ile temas eden madde ve malzemeler" deyimi ile yer alan gıda ambalajı üreticileri; 2008’de yayınlanan ve uygulanması zorunlu olan HACCP ilkelerini de asgari seviyede sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak ambalaj sektöründe HACCP çalışmalarının tarihi çok eski değildir. Bu konuda yapılmış yeterli sayıda risk analizi çalışması yoktur. Sektör kendi deneyimiyle HACCP sistemini kurgularken birbirine benzer uygulamaların ortaya çıktığı gözlenmektedir.

Gıda ürünlerinde gözlenen riskler ambalajda farklılaşmaktadır. Örneğin, gıdalarda kalınlık (boy) kalite parametresi olurken, Gıda ambalajında katmanların kalınlığı gıda güvenliği parametresidir. Gıdalarda ambalaj ürünü koruduğu için kalınlık değiştiğinde ambalajın ısı ve ışık geçirgenliği de değişir. Peki, ambalaj gıda sektörünün beklentisi ile değişip, gelişirken, aynı etkileşimin tersine olmaması şaşırtıcı olmaz mı? Bu etkileşim özellikle gıda sektöründe yapılan ARGE çalışmalarının bir parçası ambalaj olduğundan beridir yeni bir boyut kazanmıştır. Gıda ambalajında yapılan yenilik ve teknolojik gelişmeler gıda üreticileri için de innovasyon (yenilik) fikirlerini ortaya çıkarmıştır. Yenilebilinir ambalaj, vakumlu, pişirilebilinir ambalaj bunlardan sadece bir kaçıdır.

Bu nedenle ambalaj sektöründe yapılacak ARGE çalışmalarının meyvesini ambalaj üreticileri kadar gıda üreticileri de paylaşacaktır. Diğer taraftan araştırma ve geliştirmeler sürdükçe mevcut bilinen risklerin azaltılması ve gıdaya uygun ambalajların üretilmesi de mümkün olacaktır. 


BRC IoP V.5
AMBALAJ BİLİNÇLENDİRME

BRC IoP V.5
UYGULAMALAR
Ambalaj gıdayı koruyan ve güvenliğinin sağlanmasında en önemli etmenlerden birisidir. Bu nedenle temizliği, kimyasal yapısı, baskısı tümüyle temas edeceği gıda için çok önemlidir.
BRC IoP sistem kurulumu ve standardın anlaşılması için yardımcı olacak kaynak tablolar.
YENİ
YENİ